Silosy

Silos – jest to konstrukcją spawaną przeznaczoną do składowania materiałów sypkich. Składa się z płaszcza, zadaszenia i leja zasypowego, które wykonane są ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie.
Wykonujemy silosy na:

  • mączkę wapienną
  • kruszywo wapienne
  • mieszanki gipsowo-cementowe
  • cement
  • piasek
  • inne silosy na zapytanie

pojemność

średnica [D]

wysokość zbiornika [h]

masa1)

[m3]

[mm]

[mm]

[kg]

10

2000

4450

2000

15

2500

4420

2300

20

2400

6350

2500

30

2860

7100

3450

40

2860

8000

3700

50

2860

10000

4300

65

2920

11700

4800

80

3000

13000

7200

100

3500

13400

7900