Usługi

Nasza firma oferuje

 • Koparko – ładowarka,
 • minikoparka gąsienicowa,
 • dźwig samojezdny 40 ton,
 • usługi spawalnicze,
 • gięcie blachy,
 • walcowanie,
 • wypalanie plazmowe,
 • wykonanie i montaż budowlanych konstrukcji stalowych,
 • ślusarka budowlana,
 • budowa stacji paliw,
 • wyposażenie stacji paliw,
 • czyszczenie zbiorników paliwowych wraz z utylizacją odpadów,
 • pomiary grubości zbiorników,
 • dokumentacje techniczne zbiorników na potrzeby UDT,
 • próby szczelności zbiorników paliwowych, obsługa w UDT,
 • legalizacja zbiorników paliwowych,
 • legalizacja dystrybutorów paliwowych,
 • legalizacja systemów pomiarowych,
 • czyszczenie separatorów koalescencyjnych,
 • serwis urządzeń na stacji paliw,
 • wykonywanie instalacji paliwowych oraz LPG,
 • wymiana zbiorników paliwowych,
 • montaż i uruchomienie dystrybutorów,
 • dostawa i montaż systemów pomiarowych,
 • budowa wiat dla stacji paliw,
 • remonty stacji wykonujemy bez konieczności zamykania obiektu,
 • konsultacja techniczna i doradztwo,
 • dokumentacje techniczne zbiorników paliwowych dla UDT,
 • dokumentacja zatwierdzenia typu zbiorników pomiarowych dla GUM,
 • kompletne dokumentacje projektowe wraz z otrzymaniem Pozwolenia na Budowę,
 • budowy , rozbudowy i odtwarzania nawierzchni jezdni i pieszo-jezdni ,
 • budowy, rozbudowy i odtwarzania nawierzchni, chodników,
 • budowy kanalizacji teletechnicznej,
 • budowy instalacji elektrycznych i energetycznych,
 • budowy i odtwarzania nawierzchni zielonych,
 • zagospodarowania terenu i architektury ogrodowej,