Zbiorniki kontenerowe

Kontenerowe stacje paliw – przeznaczone są do magazynowania oraz dystrybucji olejów napędowych i opałowych na potrzeby własnej firmy lub zewnętrznej sprzedaży detalicznej. Stacja kontenerowa może być obiektem zabudowanym stacjonarnie lub tymczasowo (obsługa inwestycji, kontenerowa kotłownia) Naziemna – kontenerowa stacja paliw wyprodukowana jest zgodnie z dokumentacja techniczną zatwierdzoną przez Urząd Dozoru Technicznego i spełnia wszelkie normy i obowiązujące w naszym kraju przepisy.