Zbiorniki podziemne

Dane:
  • Przyjazne środowisku zbiorniki dwupłaszowe,
  • Średnice 2000/2500/2900 mm,
  • Pojemności od 5000 l – 100 000 l,
  • Dokumentacja techniczno ruchowa UDT,
  • Aprobata GUM,
  • Jedno – lub kilku komorowe,
  • Materiał podstawowy stal S235JR,
  • Powierzchnia zewnętrzna zabezpieczona antykorozyjnie na przebicia 14kV.
Zbiorniki podziemne dwupłaszczowe – przeznaczone są do magazynowania i dystrybucji materiałów ciekłych zapalnych takich jak benzyny, oleje. Zbiorniki te wykonane są zgodnie z dokumentacja techniczna zatwierdzoną przez Urząd Dozoru Technicznego oddział w Gliwicach posiadają aprobatę Głównego Urzędu Miar oraz spełniają wszelkie normy i i przepisy obowiązujące w naszym kraju. Zbiorniki podziemne produkowane są w różnych wielkościach w zależności od zapotrzebowania klienta od 5 m3 do 100 m3. Wykonane są w trzech typoszeregach o średnicy 2000 mm, 2500 mm, 2900 mm, mogą występować również w wersji dwu, trzy lub czterokomorowej. Zbiorniki posiadają wykonanie standardowe z tzw. suchym systemem kontroli szczelności , mogą być również przystosowane do sygnalizacji w mokrym systemie kontroli szczelności.